JAEM

Aquest any les JAEM (Jornadas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas) es celebren a Cartagena. Els nostres socis ténen preu reduit i poden presentar comunicacions, tallers, etc.

Si esteu interessats, la primera data important és:

- 31 de marzo de 2015: fecha límite de presentación de comunicaciones, talleres, materiales de zoco matemático, pósteres y proyectos.
Aquí teniu més informació: http://17jaem.semrm.com/

I aquí podeu consultar el tríptic definitiu