Congrés Català d'Educació Matemàtica

La FEEMCAT ha posat en marxa l'organització del Congrés Català d'Educació Matemàtica, C2EM, que es celebrarà el mes de juliol de 2016. 

Us adjuntem la carta de presentació del comitè organitzador. Hem reunit un magnífic equip amb una gran il·lusió i moltes ganes de treballar per obrir nous camins de comunicació i intercanvi entre el professorat de matemàtiques de tots els nivells educatius. L'organització d'aquest congrés obeeix sobretot al desig que es va fer evident a la trobada d'entitats que va tenir lloc el dia 25 d'octubre del 2014, organitzada també per FEEMCAT. 

Esperem que aquest esdeveniment representi una important oportunitat de reflexió i replantejament compartit per a tots els professionals de l'educació matemàtica del nostre país.

Victòria Oliu
Presidenta de la FEEMCAT